ماشین مجازی Virtualbox

VirtualBoxالان دو هفته ای شده که کاملا به لینوکس (اوبونتو) مهاجرت کرده ام. در مورد حسم و مزایا و معایبش بعدها خواهم نوشت. فعلا این را بگویم که برای انجام خیلی کارها، ناچار به استفاده از ویندوز هستم و برای این کار از ماشین مجازی Virtualbox استفاده می کنم. به خواندن ادامه دهید