تلویزیونها هم هنگ می کنند

چند روز پیش  تلویزیون و کنسول بازی Xbox ام را روشن کردم و در کمال تعجب دیدم که  صدا ندارم. Xbox من با کابل HDMI به تلویزیونمان که یک X.Vision LCD است متصل شده، لذا شروع کردم تک تک همه بخشها را چک کردن. Xbox را با کابل A/V به تلویزیون وصل کردم و صدا شنیده می شد. از طرفی دوربین فیلمبرداری ام را با کابل HDMI به تلویزیون وصل کردم و باز هم صدا شنیده می شد!

مطمئن شدم که اشکال از دستگاه یا کابل نیست و قطعاً تلویزیون مشکل پیدا کرده است. پورت HDMI را هم عوض کردم و فرقی نکرد. تلویزیون را روشن و خاموش کردم و باز هم نتیجه ای نداشت. گام بعدی ام تماس با مادیران بود و ارسال تلویزیون برای تعمیر!

اما مشکل به این شکل حل شد: به توصیه کیارش تلویزیون را از برق کشیدم، کمی صبر کردم و دوباره به برق وصل کردم. این بار که تلویزیون را روشن کردم، همه چیز کار می کرد! نتیجه اینکه: تلویزیون ها هم هنگ می کنند. بطور خاص ظاهراً پورت HDMI می تواند هنگ کند و راه ریست کردنش این است که تلویزیون را از برق بکشید. به همین سادگی!